تمام ابزار لازم جهت جذب، ارزیابی و استخدام نیروی کار

سامانه ابری یکپارچه‌سازی فرآیند استخدام که امکان مدیریت و ارزیابی رزومه‌ها، استخدام تیمی و دریافت رزومه از سایت‌های استخدامی به همراه گزارش‌گیری حرفه‌ای را فراهم می‌نماید.

درخواست دمو مشاوره رایگان

خدمات

مدیریت رزومه

بازنگری رزومه‌ها و انتقال مرحله‌به‌مرحله هر نامزد در فرآیند استخدامی، پایه و اساس مدیریت رزومه‌ها می‌باشد.

همگام سازی با سایت های استخدام

قابلیت همگام‌سازی با طیف گسترده‌ای از سایت‌های کاریابی، این اطمینان را حاصل می‌کند که همه‌چیز به نوک انگشتان شما بستگی دارد.

ارزیابی رزومه

بسته‌های مصاحبه، فرآیند ارزیابی ساختاریافته‌ای را ایجاد می‌کنند که از ارزیابی دقیق و منظم هر کارجو اطمینان حاصل می‌کنند.

بسته‌های جامع شرح شغل و ایمیل

ارائه ابزارهای جامع شرح شغل متناسب با فرصت‌های شغلی و ایمیل‌های آماده، ارتباط با کارجویان را به‌صورت مؤثر و کارآمدی فراهم می‌نماید.

استخدام تیمی

از طریق این سرویس مدیران منابع انسانی می‌توانند که نقش‌ها و مسئولیت‌هایی را به اعضای تیم‌های استخدامی خود اختصاص داده‌اند، کنترل و مدیریت نمایند.

گزارش دهی حرفه‌ای از منابع جمع‌آوری رزومه

این سرویس ویژه درک جامعی از روند پردازش اطلاعات و شناسایی تنگناها جهت تعیین استراتژی استخدام‌های آینده در اختیار مدیران منابع انسانی قرار می‌دهد.

درخواست مشاوره رایگان!